Zapraszam do odwiedzania strony internetowej Urzędu Miasta Olsztyna, którego jestem sekretarzem.

Znajdziecie tam Państwo aktualności, ciekawostki, historię miasta oraz wiadomości gospodarcze, kulturalne i sportowe.

 

Kochani,

wszystkim bliskim, przyjaciołom, znajomym życzę Wesołych Świąt! Niech radosne chwile w świątecznej atmosferze trwają i trwają.

Życzę Wam, aby z otoczenia płynęło ku Wam dobro, wyrozumiałość, sympatia.

Stanisław Gorczyca

Czytaj więcej...

 

Szanowni Państwo,

W ostatnich wyborach, jako kandydat na senatora RP, zdobyłem 31 367 głosów. Nie wystarczyło to jednak do objęcia mandatu. Wszystkim osobom, które na mnie zagłosowały bardzo dziękuję i zapewniam, że także poza Senatem będę ich aktywnym reprezentantem. Tak duże poparcie jest bowiem dla mnie ogromnym zobowiązaniem, z którego muszę się wywiązać. Także poza Parlamentem będę pilnował dobrych rozwiązań dla Ostródy  oraz Warmii i Mazur.

Wierzę, że wszyscy reprezentanci z naszego Regionu, którzy zasiądą w Sejmie i Senacie, będą się starali jak najlepiej dla nas pracować. Będę rzetelnie i konstruktywnie oceniał ich działania, a sukcesów będę szczerze gratulował.

Stanisław Gorczyca

Senator Stanisław Gorczyca - wiceprzewodniczący senackiej Komisji Środowiska - wziął udział w konferencji związanej z otwarciem Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych budowanego w ramach projektu "System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie".

Zakład powstał przy współfinansowaniu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Poza częścią merytoryczną, w której odbyły się wykłady i prezentacja fimu tematycznego, uczestnicy konferencji zwiedzili nowowybudowany zakład.

Czytaj więcej...

W dniu 20 października 2015 roku oficjalnie uruchomiono sieć światłowodową FTTH sfinansowaną z funduszy UE w ramach projektu "Rozwój sieci światłowodowej FTTH IWKD w województwie warmińsko-mazurskim".

Głównym celem projektu jest stworzenie nowoczesnej sieci światłowodowej, która pozwoli na dostarczanie wysokiej jakości usług Internet, Telefon, Telewizja Cyfrowa mieszkańcom terenów na którym realizowany jest projekt.

Spotkanie, w którym wziął udział senator Stanisław Gorczyca, a które poświęcone było realizacji projektu odbyło się w dniu 20 października 2015 roku w Ostródzie.

W dniu 17 października 2015 roku społeczność morąskiego Liceum Ogólnokształcącego nr 2 im. Leona Kruczkowskiego świętowała 70. Jubileusz istnienia Szkoły.

W wydarzeniu uczestniczył senator Stanisław Gorczyca.

Wszystkim Państwu, którzy zapisaliście i zapisujecie się na kartach historii Szkoły, składam życzenia wielu spektakularnych sukcesów zawodowych, satysfakcji z wykonywanej pracy. Uczniom zaś życzę, aby dorobek 70 lat rozwoju szkoły przełożył się na ich postawy życiowe i dał poczucie dumy.

Senator Stanisław Gorczyca wziął udział w uroczystych spotkaniach organizowanych z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

Uroczystości miejskie i gminne w Ostródzie i Działdowie były okazją do spotkania obecnych i byłych pracowników oświaty, podziękowania i wręczenia odznaczeń osobom działającym na rzecz edukacji, a także do wręczenia stypendiów najzdolniejszym uczniom.

Mówi się, że edukacja powinna odpowiadać na wyzwania rzeczywistości. Coraz częściej jednak zwraca się uwagę, że edukacja tę rzeczywistość powinna kreować. Wychowanie i nauczanie to zadania niezwykle odpowiedzialne dla kadry nauczycielskiej; to od dorosłych zależy, na jakiego dorosłego wyrośnie dziecko. Absolwenci, osoby już dorosłe, które spotykają się na zjazdach, z ogromnym sentymentem i szacunkiem wspominają swych wychowawców. Życzę wszystkim pedagogom, aby już dzisiaj otrzymywali tak ciepłe słowa od swych uczniów.

Senator Stanisław Gorczyca wziął udział w spotkaniu parlamentarzystów - członków komisji do spraw europejskich - państw członkowskich UE i członków Grupy Europejskiej Partii Ludowej.

Spotkanie robocze, które odbywało się w Brukseli w dniu 12 października 2015 roku, poświęcone było między innymi problemom migracji w Europie, promocji inwestycji istotnych dla obywateli UE oraz organizacji kongresu EPP.

W dniu 10 października 2015 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Suszu obchodziła uroczyście 70-lecie istnienia. W spotkaniu uczestniczyły zaprzyjaźnione jednostki zza granicy, a jubileusz był okazją do wręczenia medali i odznaczeń dla strażaków i osób zasłużonych dla ochrony przeciwpożarowej.

W wydarzeniu uczestniczył senator Stanisław Gorczyca.

Senator Stanislaw Gorczyca wziął udział w uroczystym spotkaniu zorganizowanym z okazji 70-lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie.

Publiczna Szkoła Powszechna nr 2 w Ostródzie powstała jesienią 1945 roku, a w 1948 roku przyjęła patronat Gustawa Gizewiusza - lokalnego działacza  społeczno-narodowego.

Uroczysta akademia jubileuszowa odbywała się w dniu 9 października 2015 roku.

PO w sieci