Wielkość tekstu:

Senator Stanisław Gorczyca wziął udział w uroczystych spotkaniach organizowanych z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

Uroczystości miejskie i gminne w Ostródzie i Działdowie były okazją do spotkania obecnych i byłych pracowników oświaty, podziękowania i wręczenia odznaczeń osobom działającym na rzecz edukacji, a także do wręczenia stypendiów najzdolniejszym uczniom.

Mówi się, że edukacja powinna odpowiadać na wyzwania rzeczywistości. Coraz częściej jednak zwraca się uwagę, że edukacja tę rzeczywistość powinna kreować. Wychowanie i nauczanie to zadania niezwykle odpowiedzialne dla kadry nauczycielskiej; to od dorosłych zależy, na jakiego dorosłego wyrośnie dziecko. Absolwenci, osoby już dorosłe, które spotykają się na zjazdach, z ogromnym sentymentem i szacunkiem wspominają swych wychowawców. Życzę wszystkim pedagogom, aby już dzisiaj otrzymywali tak ciepłe słowa od swych uczniów.

PO w sieci