Czytaj więcej...Iławski Klub Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących MORENA był organizatorem tegorocznych Indywidualnych Mistrzostw Polski w strzelectwie laserowym osób niewidomych i słabowidzących.

W zawodach wystartowało 60 zawodników z całego kraju. Senator Stanisław Gorczyca ufundował nagrody dla najlepszych strzelców.

Mistrzostwa odbywały się w Iławie w dniach 2 - 5 października 2015 roku.

Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...

Zdjęcia pochodzą z archiwum IKS MORENA

Czytaj więcej...Senator Stanislaw Gorczyca uczestniczył w uroczystym spotkaniu zorganizowanym z okazji 70-lecia istnienia Licem Ogólnokształcącego im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie.

Na święto ostródzkiego liceum przybyli nauczyciele i absolwenci wszystkich roczników szkoły.

Uroczysta akademia odbywała się w Ostródzie w dniu 2 października 2015 roku.

W dniach 30 września i 1 października 2015 roku odbyło się 82. posiedzenie Senatu RP.

Było to ostatnie posiedzenie Senatu RP VIII Kadencji.

relacja z 82. posiedzenia

W dniu 30 września 2015 roku odbyło się 144. posiedzenie senackiej Komisji Środowiska.

Senatorowie rozpatrzyli  ustawę o zmianie ustawy o lasach. Ustawa ma na celu zachowanie dotychczasowej struktury własnościowej lasów jako dobra ogólnonarodowego.

Porządek obrad

W dniu 29 września 2015 roku odbyły się 139. I 140. posiedzenie senackiej Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Porządek obrad

Senator Stanisław Gorczyca gościł na VIII edycji Mazurskiego Dnia Ziemniaka - imprezie promującej nowe odmiany ziemniaków. Dzień Ziemniaka jest także okazją do promocji wyrobów rękodzieła, produktów regionalnych, żywności tradycyjnej.

Impreza odbywała się w Kraplewie w dniu 27 września 2015 roku.

Czytaj więcej...Czytaj więcej...

Senator Stanisław Gorczyca przekazał srebrny medal Senatu RP Panu Benedyktowi Czarneckiemu - Prezesowi Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Lubawie.

Benedykt Czarnecki w bieżącym roku obchodzi 50-lecie działalności społecznej. Od 1965 roku pracuje na rzecz społeczności lokalnej i wnosi nieoceniony wkład w rozwój sportu masowego oraz kultury fizycznej wśród dorosłych i młodzieży.

Wydarzenie miało miejsce w dniu 26 września 2015 roku w Prątnicy podczas gminnego Turnieju Piłki Nożnej OLD BOYS.

Senator Stanisław Gorczyca wziął udział w konferencji zorganizowanej w ramach Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki.

Konferencja „"iliard Turystów, Miliard Możliwości", która odbywała się w Elblągu w dniu 25 września 2015 roku, była okazją do podsumowania sezonu turystycznego na Warmii i Mazurach, prezentacji nowych rozwiązań i oferty na rynku turystycznym oraz do podziękowania osobom zasłużonym dla rozwoju turystyki.

Nasz region posiada ogromny potencjał turystyczny, który jest coraz lepiej wykorzystywany. Nasi operatorzy przygotowują różnorodną ofertę dla każdego turysty.

W dniu 23 września 2015 roku w Iławie odbyła się IX edycja Marszu życia i nadziei - akcji promującej profilaktykę raka piersi. Jak co roku happening zorganizowało Stowarzyszenie Iławski Klub "Amazonki" we współpracy z Iławskim Centrum Kultury.

W wydarzeniu uczestniczył senator Stanisław Gorczyca.

W dniu 22 września 2015 roku odbyły się 142. I 143. posiedzenie senackiej Komisji Środowiska.

Porządek obrad

PO w sieci