Czytaj więcej...W dniu 22 września 2015 roku w Senacie RP odbyła się konferencja zorganizowana przez Komisję Środowiska we współpracy z Fundacją Promocji Gmin Polskich "Gmina Ekoinnowacji".

Konferencja miała na celu promowanie innowacyjnych ekologicznie rozwiązań w gospodarce komunalnej i polityce samorządowej.

Uroczystym akcentem konferencji było wręczenie nagród i wyróżnień laureatom konkursu "Gmina ekoinnowacji". Wśród laureatów znalazła się Gmina Sorkwity za przebudowę kotłowni olejowej, rozwój systemu pozyskiwania zrębków drzewnych jako paliwa biomasowego, przeprowadzenie termomodernizacji i poprawę jakości powietrza w gminie.

Gmina Ekoinnowacji

Senator Stanisław Gorczyca gościł na uroczystościach dożynkowych województwa warmińsko-mazurskiego.

Wojewódzkie Święto Plonów, które odbywało sie Olsztynku w dniu 20 września 2015 roku,  było zwieńczeniem uroczystości sołeckich, gminnych i powiatowych.

Dożynki są okazją do prezentacji najpiękniejszych stoisk poszczególnych wsi, dorobku rolników,  ogrodników, piekarzy, rękodzielników.

Senator Stanisław Gorczyca przekazał uczestnikom Warmińsko-Mazurskich Dożynek Wojewódzkich list i życzenia Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza.

Pragnę z całego serca podziękować wszystkim Państwu – gospodarzom polskiej wsi oraz ich bliskim – za całoroczny wysiłek i poświęcenie, za plony, które służą całemu społeczeństwu. Życzę, by ten bezcenny trud, który Państwo na co dzień podejmujecie, przynosił pomyślność i satysfakcję. Niech w rodzinnych domach rolników Warmii i Mazur gości zawsze dostatek.

Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...

Senator Stanisław Gorczyca wziął udział w uroczystych obchodach podwójnego jubileuszu 20-lecia Liceum i 15-lecia Gimnazjum Salezjańskiego w Ostródzie.

Rocznica istnienia Liceum i Gimnazjum była okazją do zaprezentowania historii i sukcesów nauczycieli oraz uczniów Zespołu Szkół. Miłym akcentem obchodów było spotkanie absolwentów.

Senator Stanisław Gorczyca złożył gratulacje i serdeczne życzenia pomyślności całej Społeczności Szkoły – Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, Uczniom, Pracownikom oraz Absolwentom.

Uroczystość odbywała się w Ostródzie, w dniu 19 września 2015 roku.

Senator Stanisław Gorczyca, wiceprzewodniczący Komisji Środowiska, uczestniczył w Konferencji "Dla ludzi, dla przyrody. Rekultywacja w Lasach Państwowych". Konferencja podsumowywała realizację projektu mającego na celu rekultywację na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych, które zarządzane są przez PGL LP.

Jako wiceprzewodniczący senackiej Komisji Środowiska podkreślam ogromny udział Lasów Państwowych w ochronie przyrody. Lasy Państwowe pełnią także funkcje pozasurowcowe, i to w coraz szerszym zakresie, z czego korzysta całe społeczeństwo. Duże środki są przeznaczane na projekty związane czy to z retencjonowaniem wody, czy to z rekultywacją terenów zdewastowanych. Realizacja takich projektów, o tak dużej skali, jest ważna dla ochrony przyrody Polski.

Konferencja, której organizatorem było Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, odbywała się w Warszawie w dniu 16 września 2015 roku.

Senator Stanisław Gorczyca gościł na Małym Festiwalu Filmowym - imprezie, która co roku organizowana jest w Zalewie.

Spotkanie odbywa się równolegle z Koszalińskim Europejskim Festiwalem Filmowym "Integracja Ty i Ja" i ma na celu przybliżenie tematu niepełnosprawności w mediach, kulturze i przestrzeni społecznej.

Mały Festiwal Filmowy, organizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie, odbywał się w dniu 8 września 2015 roku.

Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...

W dniu 8 września 2015 roku senator Stanisław Gorczyca wziął udział w uroczystym otwarciu Centrum Przemysłu Meblowego w Lubawie, należącego do Grupy Meblowej Szynaka.

Nowoczesne Centrum Przemysłu Meblowego to powstała w niecały rok inwestycja o powierzchni ponad 1500 m2 mieszcząca pomieszczenia biurowe i sale konferencyjne.

Spółka Szynaka Meble od lat buduje potencjał ekonomiczny Polski i kreuje pozytywny wizerunek naszego kraju na świecie.

Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...

W dniu 3 września 2015 roku odbyło się 141. posiedzenie senackiej Komisji Środowiska.

Senatorowie zapoznali się z wynikami kontroli Najwyższej Izby Kontroli "Oczyszczanie ścieków wytwarzanych w uzdrowiskach w wyniku udzielania zabiegów".

Porządek obrad

W dniach 2, 3 i 4 września 2015 roku odbyło się 81. posiedzenie Senatu RP.

relacja z 81. posiedzenia

W dniu 2 września 2015 roku odbyło się 138. posiedzenie senackiej Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Porządek obrad

W dniu 2 września 2015 roku odbyło się 140. posiedzenie senackiej Komisji Środowiska.

Senatorowie zapoznali się z informacjami o funkcjonowaniu polskich i europejskich branż energochłonnych. Debatowano o możliwościach utrzymania konkurencyjności przez polskie branże energochłonne.

Porządek obrad

PO w sieci