Senator Stanisław Gorczyca wziął udział w uroczystości zorganizowanej z okazji Miejskiego Rozpoczęcia Roku Szkolnego 2015/2016 w Ostródzie. Uroczystość odbywała się w Szkole Podstawowej nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie.

W dniu 27 sierpnia 2015 roku odbyło się 139. posiedzenie senackiej Komisji Środowiska.

Senatorowie rozpatrzyli projekt postanowienia Prezydenta RP o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum.

Porządek obrad

W dniach 21-22 sierpnia 2015 roku na terenie Nadleśnictwa Miłomłyn odbywało się posiedzenie Komisji Łowieckiej PTL. W spotkaniu uczestniczył senator Stanisław Gorczyca - wiceprzewodniczący Komisji Środowiska.

Podczas posiedzenia podsumowano wnioski z Konferencji "Przyszłość wilka w Polsce", której współorganizatorem była KŁ PTL, a która odbywała się w Senacie RP w kwietniu 2015 roku.

Rozmawiano o najnowszej publikacji na temat łowiectwa "Łowiectwo w Polsce w XXI wieku - realia i oczekiwania", wydanej z inicjatywy Komisji.

Senator Stanisław Gorczyca przedstawił informację na temat procedowania nowelizacji ustawy Prawo łowieckie.

Jednym z punktów posiedzenia była także informacja o wykorzystaniu korytarzy ekologicznych przez ssaki w Polsce w aspekcie budowy dróg.

W dniu 20 sierpnia 2015 roku na pochylniach Kanału Elbląskiego odbyło się spotkanie przedstawicieli Ośrodka ds. Światowego Dziedzictwa z Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie oraz Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.

Wizyta związana była z wnioskiem Związku Gmin o wpisanie 5 pochylni Kanału na listę Światowego Dziedzictwa Narodowego. Wniosek - który został wysłany w dniu 28 października 2014 roku, w 170. rocznicę rozpoczęcia budowy Kanału - dotyczy zespołu 5 pochylni:  urządzeń ziemnych, urządzeń technicznych i maszynerii.

Uchwałę o złożeniu wniosku do Narodowego Instytutu Dziedzictwa podjęło Zgromadzenie Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego, którego przewodniczącym jest senator Stanisław Gorczyca - Wszystkie samorządy lokalne doceniają znaczenie promocji. Marka UNESCO nie pozostałaby niewykorzystana.

Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie otrzymała w użyczenia na 5 lat nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Samochód zakupiono dla Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie w ramach realizacji projektu "Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur - etap II".

Natomiast Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Uzdowie otrzymała samochód ratowniczo-gaśniczy od działdowskiej PSP.

Projekt "Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur przed powodzią oraz katastrofą urządzeń wodnych - etap II" RPO Warmia i Mazury 2007-2013 polegał na doposażeniu jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP w województwie warmińsko-mazurskim.

Uroczystość przekazania samochodów odbywała się w ramach obchodów Dni Działdowa, na rynku miasta, w dniu 14 sierpnia 2015 roku.

W wydarzeniu uczestniczył senator Stanisław Gorczyca.

W dniach 4, 5 i 7 sierpnia 2015 roku odbyło się 80. posiedzenie Senatu RP.

relacja z 80. posiedzenia

W dniu 6 sierpnia 2015 roku odbyło się Zgromadzenie Narodowe zwołane w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.

W uroczystości zaprzysiężenia uczestniczyli posłowie i senatorowie RP, byli prezydenci Polski, byli marszałkowie Sejmu i Senatu, byli premierzy, akredytowani w Polsce dyplomaci, przedstawiciele urzędów konstytucyjnych.

Czytaj więcej...

Fot. Paweł Kula

W dniu 4 sierpnia 2015 roku odbyło się 137. posiedzenie senackiej Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Senatorowie pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok 2016.

Porządek obrad

W dniu 1 sierpnia 2015 roku w Ostródzie obyła się uroczystość upamiętniająca Powstanie Warszawskie.

O godzinie 17-tej, tak jak w całym kraju, w Ostródzie rozbrzmiały syreny. Pamięć powstańców uhonorowano minutą ciszy oraz złożeniem kwiatów pod Pomnikiem Obrońców Suwerenności i Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

W wydarzeniu uczestniczył senator Stanisław Gorczyca.

W dniu 1 sierpnia 2015 roku w miejscowości Skarlin (Gmina Nowe miasto Lubawskie) odbyło się oficjalne otwarcie nowej drogi Skarlin - Podlaszewo.

Budowa drogi była największą inwestycją gminną w 2015 roku. W ramach inwestycji, z inicjatywy mieszkańców, wybudowano także plac parkingowy w Skarlinie.

Inwestycja, która kosztowała 2 mln 270 tys. zł została dofinansowana z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. W kosztach partycypował też powiat nowomiejski.

Czytaj więcej...Czytaj więcej...

PO w sieci