W dniu 18 stycznia 2013 roku senator Stanisław Gorczyca spotkał się ze Sławomirem Dylewskim - prezesem Stowarzyszenia Miłośników Kanału Elbląskiego "NAVICULA". Tematem rozmowy były rewitalizacja oraz rozwój Kanału Ostródzko-Elbląskiego. Omówiono także projekt "Lipowy Ostrów", dotyczący archeologicznego i wirtualnego odtworzenia gospodarstwa rodziny Schulzów, na wyspie Lipowy Ostrów na Jezioraku.

Projekt, realizowany przez Stowarzyszenie NAVICULA, patronatem objął senator Stanisław Gorczyca, który jest Przewodniczącym Zgromadzenia Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.

W dniu 16 stycznia 2013 roku w Iławie odbył się powiatowy koncert noworoczny współorganizowany przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Starostę Iławskiego.

Na koncercie obecny był senator Stanisław Gorczyca.

W programie Koncertu znalazły się najpiękniejsze utwory muzyczne w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 roku w Iławie pod batutą Kapelmistrza Bogdana Olkowskiego.

W dniu 15 stycznia 2013 roku senator Stanisław Gorczyca wziął udział w Konferencji Noworocznej podsumowującej realizację zadań w 2012 roku w Gminie Lubawa.

W spotkaniu uczestniczyli parlamentarzyści, samorządowcy, pracownicy oświaty i służb publicznych oraz przedstawiciele lokalnych firm.

Podczas Konferencji przedstawiono prezentacje filmowe dotyczące działalności inwestycyjnej, kulturalnej oraz społecznej Gminy Lubawa. Wzniesiono także toast noworoczny.

relacja ze spotkania

Senator Stanisław Gorczyca uczestniczył w spotkaniu noworocznym Gminy Iława. Uroczystość, podczas której spotkali się przedstawiciele Parlamentu i samorządów, radni, sołtysi, rolnicy oraz przedsiębiorcy z terenu Gminy Iława, była okazją do podsumowania wydarzeń minionego roku.

Podczas uroczystości senator Stanisław Gorczyca otrzymał medal pamiątkowy nadany z okazji Jubileuszu 150-lecia Kółek Rolniczych.

Spotkanie odbyło się w Nowej Wsi dniu 11 stycznia 2013 roku.

relacja ze spotkania

Czytaj więcej...Czytaj więcej...

W dniach 8 i 9 stycznia 2013 roku odbyło się 25. posiedzenie Senatu RP.

relacja z 25. posiedzenia

PO w sieci