Senator Stanisław Gorczyca spotkał sie z harcerzami podczas Zlotu Grunwaldzkiego. Zlot jest spotkaniem harcerzy i skautów z całego świata. Tegoroczna impreza miała bardziej niż zwykle uroczysty przebieg - okazją do święta było 70-lecie Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP.

Uroczysty apel i gala odbywały się na Polach Grunwaldu w dniu 15 lipca 2015 roku.

W dniach 8, 9 i 10 lipca 2015 roku odbyło się 78. posiedzenie Senatu RP.

relacja z 78. posiedzenia

Czytaj więcej...

W dniu 8 lipca 2015 roku odbyło się 132. posiedzenie senackiej Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Porządek obrad

Senator Stanisław Gorczyca uczestniczył w corocznym Spotkaniu Środowisk Twórczych i Mecenasów Kultury w Ostródzie. Tegoroczne Spotkanie poświęcone było obchodom 50-lecia pracy artystycznej Ryszarda Szurgota - znanego i cenionego artysty z Ostródy.

Jubileusz uświetnił występ kwartetu Avista z Olsztyna.

Uroczyste spotkanie odbywało się w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie, w dniu 3 lipca 2015 roku.

W dniu 27 czerwca 2015 roku w Zamku Prezydenckim w Wiśle odbyła się konferencja naukowa z cyklu "Intelektualia Myśliwskie". Tegoroczna edycja obejmowała tematy związane z kolekcjonerstwem łowieckim, muzyką myśliwską, obecnością motywów myśliwskich w sztuce, wizją współczesnego łowiectwa w Polsce i Europie.

W wydarzeniu uczestniczył senator Stanisław Gorczyca, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do Spraw Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Tradycji Łowieckich.

"Intelektualia Myśliwskie" mają na celu upowszechnienie i pogłębienie wiedzy na temat łowiectwa współczesnego oraz jego tradycji. Współorganizatorami sesji naukowej był Klub Świętego Huberta oraz Kancelaria Prezydenta RP.

W dniach 24 i 25 czerwca 2015 roku odbyło się 77. posiedzenie Senatu RP.

relacja z 77. posiedzenia

W dniu 24 czerwca 2015 roku odbyło się 131. posiedzenie senackiej Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Porządek obrad

W dniu 24 czerwca 2015 roku odbyło się 132. posiedzenie senackiej Komisji Środowiska.

Porządek obrad

W dniu 22 czerwca 2015 roku odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego, którego przewodniczącym jest senator Stanisław Gorczyca.

Podczas posiedzenia Zgromadzenie udzieliło absolutorium Zarządowi Związku z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.

Członkowie Zgromadzenie zapoznali się także z Programem Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014 - 2020.

Senator Stanisław Gorczyca wziął udział w uroczystości nadania Sztandaru dla Zakładu Karnego w Iławie.

Zakład Karny w Iławie to jednostka typu zamkniętego dla mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy oraz typu zamkniętego dla młodocianych.

Ceremonia odbywała się w dniu 19 czerwca 2015 roku.

PO w sieci