W dniu 17 czerwca 2015 roku odbyło się 131. posiedzenie senackiej Komisji Środowiska.

Senatorowie rozpatrzyli ustawę o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Porządek obrad

W dniach 11 i 12 czerwca 2015 roku odbyło się 76. posiedzenie Senatu RP.

relacja z 76. posiedzenia

W dniach 31 maja - 2 czerwca 2015 roku senator Stanisław Gorczyca brał udział w konferencji Przewodniczących Komisji do spraw Unii Europejskiej (COSAC) w Rydze.

Spotkanie było organizowane w ramach parlamentarnego wymiaru prezydencji Łotwy w Radzie Unii Europejskiej, która rozpoczęła się w dniu 1 stycznia 2015 roku. Podczas spotkania omawiano priorytety łotewskiej prezydencji, przyszłości działań Komisji Europejskiej oraz Partnerstwa Wschodniego.

Czytaj więcej...

Senator Stanisław Gorczyca - Przewodniczący Polsko-Mongolskiej Grupy Parlamentarnej reprezentował polski Parlament podczas obchodów Mongolskiego Święta Naadam, które odbyły się w Polsce w Otrębusach.

Festiwal Naadam, który w Mongolii ma status święta narodowego, odbył się w dniu 30 maja 2015 roku w ramach obchodów 65. rocznicy ustanowienia stosunków dyplomatycznych między Mongolią a Rzeczpospolitą Polską. Organizatorem festiwalu była Ambasada Mongolii w Polsce.

Czytaj więcej...Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Senator Stanisław Gorczyca - Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego - wziął udział w spotkaniu poświęconym podsumowaniu realizacji projektu pn.  "Rewitalizacja Kanału Elbląskiego na odcinkach: Jezioro Drużno – Miłomłyn, Miłomłyn – Zalewo, Miłomłyn – Ostróda – Stare Jabłonki".

Otwarcie Kanału po pierwszym tak kompleksowym remoncie zaznaczono symbolicznym przecięciem wstęgi w dniu 29 maja 2015 roku.

Projekt Rewitalizacji był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. Wartość projektu to 115 mln. zł.

- Za kilka miesięcy będziemy obchodzili 18-te urodziny Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego. Zakończenie ogromnego projektu Rewitalizacji Kanału jest najlepszym prezentem, jaki członkowie Związku mogli sobie wymarzyć. Senator Stanisław Gorczyca przekazał także dla wszystkich osób zaangażowanych w realizację Projektu gratulacje i życzenia od Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza - Gratuluję realizacji Projektu Rewitalizacji Kanału Elbląskiego oraz życzę dalszego rozwoju dróg wodnych, żeglugi śródlądowej i turystyki wodnej.

W dniu 28 maja 2015 roku w SGGW odbywała się organizowana przez Najwyższą Izbę Kontroli konferencja po tytułem "Stan ochrony zwierząt w Polsce".

W kilkunastu wystąpieniach prelegenci przedstawili stan ochrony zwierząt w świetle kontroli NIK, a także dobre praktyki samorządów, mówiono między innymi o zwalczaniu bezdomności psów i kotów oraz projektach edukacyjnych służących ochronie zwierząt.

Senator Stanisław Gorczyca w swym wystąpieniu omówił ochronę zwierząt - projekty, akty prawne i uwagi - w pracach Senatu RP.

W maju i czerwcu w jednostkach samorządu terytorialnego obchodzono uroczyście rocznicę 25-lecia samorządności w Polsce.

Reforma samorządowa była pierwszą inicjatywą ustawodawczą odrodzonego Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Senator Stanisław Gorczyca uczestniczył w uroczystych obchodach 25-lecia samorządności w Gminie Biskupiec, które odbywały się w dniu 27 maja 2015 roku.

- Wiele można zmienić i zbudować, gdy znaczącą część spraw powierzy się prawdziwym gospodarzom danego terenu. Z okazji 25-go jubileuszu samorządności Wójtom, Burmistrzom, Przewodniczącym Rad, Państwu Radnym, Pracownikom Urzędu – byłym i obecnym – składam podziękowania i gratulacje za pracę włożoną w rozwój wspólnej Małej Ojczyzny.

W dniach 20 i 21 maja 2015 roku odbyło się 75. posiedzenie Senatu RP.

relacja z 75. posiedzenia

W dniu 19 maja 2015 roku odbyło się 123. posiedzenie senackiej Komisji Środowiska.

Senatorowie zapoznali się z informacją Ministra Infrastruktury i Rozwoju na temat projektowanych rozwiązań dotyczących problematyki wodno-kanalizacyjnej.

Czytaj więcej...Senator Stanisław Gorczyca uczestniczył w "II konferencji klimatycznej – dobry klimat dla powiatów (samorządy lokalne w służbie ochrony klimatu)", współorganizowanej przez senacką Komisję Środowiska.

Podczas konferencji podsumowano projekt realizowany przez Instytut na rzecz Ekorozwoju, Związek Powiatów Polskich oraz Community Energy Plus z Kornwalii, którego celem było zaangażowanie samorządów powiatowych w działania zmierzające do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i adaptacji do zmian klimatu. Pięcioletni projekt realizowany jest w 110 powiatach.

Konferencja odbywała się w Senacie w dniu 19 maja 2015 roku.

PO w sieci