Senator Stanisław Gorczyca przyjął honorowy patronat nad "II Dniami Gizewiusza", które odbywały się w Ostródzie w dniach 16 - 27 maja 2015 roku.

Dni Gizewiusza to cenne historycznie przedsięwzięcie, na które w tym roku składały się wykłady popularnonaukowe, koncerty i gry miejskie.

Inicjatorem i organizatorem imprezy była  Rada Parafialna Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ostródzie.

Senator Stanisław Gorczyca uczestniczył w spotkaniu z mieszkańcami Nowego Miasta Lubawskiego, zorganizowanym pod hasłem "Porozmawiajmy o demokracji i rozwoju".

Spotkanie, które odbyło się 15 maja 2015 roku, zorganizowało Koło PO RP w Nowym Mieście Lubawskim oraz nowomiejscy Młodzi Demokraci.

Z okazji 65-tej rocznicy ustanowienia stosunków dyplomatycznych między Mongolią a Rzecząpospolitą Polską odbyło się uroczyste spotkanie Ambasadora Mongolii w RP z członkami Polsko-Mongolskiej Grupy Parlamentarnej, której przewodniczącym jest senator Stanisław Gorczyca.

Data nawiązania stosunków dyplomatycznych Polska-Mongolia to 14 kwietnia 1950 roku. Od 1991 roku następuje intensywny rozwój współpracy gospodarczej, handlowej, kulturalnej i naukowej.

W dniu 13 maja 2015 roku odbyło się 122. posiedzenie senackiej Komisji Środowiska.

Porządek obrad

Senator Stanisław Gorczyca - wiceprzewodniczący Komisji Środowiska wziął udział w Międzynarodowej Konferencji naukowej "Las i zwierzyna".

Podczas konferencji zaprezentowano cztery wykłady:
Bruno Hespeler  (Austria) przedstawił referat pod tytułem "Inwentaryzacja i dynamika populacji sarny i jelenia - skutki dla lasu".
Hubert Krych (Niemcy) przedstawił referat "Łowiectwo w Bawarii i sposób rozwiązywania problemów nadmiernej presji jeleniowatych na odnowienia".
O "Wpływie drapieżników na populacje zwierząt" mówił prof. Henryk Okarma.
"Dynamikę liczebności jeleniowatych i problem szkód łowieckich w lasach na przykładzie RDLP w Gdańsku" przedstawili Janusz Mikoś i Roman Wasilewski.

Współorganizatorami Konferencji, która odbywała się w Wejherowie w dniu 12 maja 2015 roku, był zarząd Oddziału SITLID w Gdańsku, Zarząd Oddziału PTL w Gdańsku i Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Patronat nad wydarzeniem objął Dyrektor RDLP w Gdańsku.

W dniach 6 i 7 maja 2015 roku odbyło się 74. posiedzenie Senatu RP.

relacja z 74. posiedzenia

W dniu 6 maja 2015 roku odbyło się 128. posiedzenie senackiej Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Porządek obrad

Czytaj więcej..."Dialog o Polsce" to seria spotkań, jakie odbywają się w ramach kampanii wyborczej Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

W dniu 5 maja 2015 roku Prezydent RP gościł w Elblągu, gdzie spotkał się z przedsiębiorcami, samorządowcami, przedstawicielami organizacji zawodowych. Spotkanie poświęcone było  polityce wschodniej, rozwojowi współpracy gospodarczej i społecznej z Rosją - tematowi ważnemu z punktu położenia geograficzno-politycznego Warmii i Mazur.

W spotkaniu uczestniczył senator Stanisław Gorczyca.

Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Senator Stanisław Gorczyca uczestniczył w uroczystych obchodach 224. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, które odbywały się w Ostródzie.

Jak co roku uczestnicy uroczystości przeszli w orszaku ulicami Ostródy. Apel z udziałem pocztów sztandarowych, parlamentarzystów, delegacji ostródzkich organizacji, władz samorządów oraz mieszkańców miasta odbył się przy pomniku Tadeusza Kościuszki.

Z okazji Święta w parku nad jeziorem Drwęckim odbył się piknik rodzinny, a na ostródzkim Zamku - koncert galowy „Taki Kraj”.

Senator Stanisław Gorczyca wziął udział w uroczystych obchodach Dnia Flagi Narodowej, które odbywały się w Ostródzie 2 maja 2015 roku.

Gospodarzami uroczystości byli: Starosta Ostródzki, Burmistrz Ostródy, Wójt Gminy Ostróda, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie i Związek Żołnierzy RP koło nr 5 w Ostródzie.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to święto, które  zostało wprowadzone na mocy nowelizacji  z dnia 20 lutego 2004 roku ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej.

PO w sieci