Senator Stanisław Gorczyca uczestniczył w spotkaniach z mieszkańcami gmin Biskupiec i Kurzętnik, organizowanych pod hasłem "Porozmawiajmy o przyszłości".

Spotkania, które odbyły się 30 kwietnia 2015 roku zorganizowało Koło PO RP w Nowym Mieście Lubawskim oraz nowomiejscy Młodzi Demokraci.

Senator Stanisław Gorczyca uczestniczył w uroczystym spotkaniu zorganizowanym z okazji 20-lecia powstania Społecznej Szkoły Muzycznej I-go stopnia w Ostródzie.

Pan senator złożył gratulacje i życzenia nauczycielom i uczniom: Pragnę podziękować wszystkim, którzy na przestrzeni minionych lat z pasją i oddaniem pomagali swoim wychowankom w rozbudzaniu kreatywności i wrażliwości muzycznej. Uczniom gratuluję talentu i życzę rozwijania swoich pasji na kolejnych poziomach mistrzostwa artystycznego.

Uroczystość miała miejsce na ostródzkim Zamku w dniu 29 kwietnia 2015 roku.

Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...

W dniu 28 kwietnia 2015 roku w leśnictwie Wadąg, na terenie Nadleśnictwa Olsztyn, odbyło się wspólne sadzenie lasu - akcja zorganizowana w ramach obchodów 70-lecia istnienia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.

W wydarzeniu uczestniczył senator Stanisław Gorczyca - wiceprzewodniczący Komisji Środowiska.

Czytaj więcej...Senator Stanisław Gorczyca uczestniczył w finałowej gali 3. edycji ogólnopolskiego konkursu dla dzieci i młodzieży „Zwierzak za Kierownicą!”. Patronatem honorowym konkurs objęła Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska.

Konkurs wpisuje się w działania promujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W tegorocznej edycji udział wzięło 30 tysięcy dzieci i młodzież - w wieku od 4 do 16 lat.

Zwycięzcą konkursu w kategorii II  (uczniowie klas I - III szkół podstawowych) została klasa III b ze Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Suszu. Wychowawczynią klasy jest Pani Katarzyna Prus.

Gala odbywała się w Belwederze w dniu 22 kwietnia 2015 roku.

Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...

Zdjęcia: Agata Dąbrowska

W dniu 21 kwietnia 2015 roku odbyło się 127. posiedzenie senackiej Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Było to posiedzenie wspólne z Komisją Gospodarki, poświęcone tematowi Transatlantyckiego partnerstwa w sprawie handlu i inwestycji (TTIP).

Porządek obrad

Czytaj więcej...W dniu 18 kwietnia 2015 roku w Łąkorzu (gmina Biskupiec) odbyło się uroczyste spotkanie z okazji jubileuszu 30-lecia działalności zespołu „Byle-Babki”. Kobiecy zespół śpiewa tradycyjne polskie pieśni ludowe, a także własne kompozycje.
W uroczystości uczestniczył senator Stanisław Gorczyca.

Czytaj więcej...W dniu 16 kwietnia 2015 roku w Senacie RP odbyło się uroczyste posiedzenie Parlamentarnego Zespołu do Spraw Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Tradycji Łowieckich, którego przewodniczącym jest senator Stanisław Gorczyca.

Podczas spotkania odbyło się wręczenie świadectw absolwentom pierwszej edycji studiów podyplomowych "Administrowanie ryzykiem i zarządzanie szkodami łowieckimi" prowadzonych przez Wszechnicę Polską Szkołę Wyższą w Warszawie.

Idea utworzenia tego kierunku studiów podyplomowych zrodziła się podczas spotkań senackiej Komisji Środowiska oraz Parlamentarnego Zespołu do spraw Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Tradycji Łowieckich. Studia przygotowują do  profesjonalnego wykonywania pracy w zakresie zarządzania ryzykiem, minimalizowania szkód wyrządzanych przez zwierzynę.

Senator Stanisław Gorczyca w swym wystąpieniu podkreślił, że osobom zaangażowanym w gospodarkę łowiecką chodzi o właściwe zarządzanie zasobami, w tym - zasobami ekonomicznymi. Szkody łowieckie są problemem ekonomicznym. To dobrze, że zarządzanie ryzykiem trafia także do kół łowieckich, ogólnie do łowiectwa i do świadomości myśliwych. Jestem pewien, że absolwenci studiów, którzy odbiorą dzisiaj dyplomy, będą ustanawiać dobre praktyki w zakresie administrowania ryzkiem w sektorze szkód łowieckich. Chodzi przecież o to, aby wydajnie, ekonomicznie i efektywnie prowadzić gospodarkę łowiecką.

Wręczenia świadectw ukończenia studiów dokonał Wicemarszałek Senatu Jan Wyrowiński.

Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...

Fot. Katarzyna Czerwińska, Archiwum Senatu RP

W dniach 15 i 16 kwietnia 2015 roku odbyło się 73. posiedzenie Senatu RP.

relacja z 73. posiedzenia

W dniu 16 kwietnia 2015 roku odbyło się 126. posiedzenie senackiej Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Porządek obrad

Czytaj więcej...W dniach 13-14 kwietnia 2015 roku w Pradze odbyło się spotkanie przedstawicieli parlamentarnych komisji spraw europejskich z państw Grupy Wyszehradzkiej. Senacką Komisję Spraw Unii Europejskiej reprezentował senator Stanisław Gorczyca.

Grupa Wyszehradzka (V4) jest nieformalnym zrzeszeniem czterech państw: Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Kwietniowe spotkanie dotyczyło bezpieczeństwa energetycznego, jako kluczowego elementu proponowanej Unii Energetycznej oraz Partnerstwa Wschodniego - przed szczytem w Rydze.

 

PO w sieci