Z inicjatywy senatora Stanisława Gorczycy, wiceprzewodniczącego Komisji Środowiska, w dniu 9 kwietnia 2015 roku w Senacie odbyła się Konferencja pod tytułem "Przyszłość wilka w Polsce".

Przedstawiciele świata nauki, instytucji zarządzających ochroną wilka, rządu i parlamentu rozmawiali o tym, jakie są obecnie najważniejsze problemy dotyczące gatunku i jak ochrona wilka powinna wyglądać.

Organizatorami konferencji były: senacka Komisja Środowiska, gdański oddział Polskiego Towarzystwa Leśnego oraz Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Bioróżnorodności MATECZNIK.

Relacja i zapis video Konferencji

Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...

Senator Stanisław Gorczyca wziął udział w uroczystości związanej z upamiętnieniem 75. rocznicy śmierci Jana Hausbrandta.

Jan Hausbrandt - inżynier leśnictwa -  był twórcą oraz pierwszym dyrektorem Zakładu Doświadczalnego Lasów Państwowych, placówki istniejącej dzisiaj jako Instytut Badawczy Leśnictwa. W kwietniu 1940 roku zginął w Katyniu.

Uroczystość odbyła się w siedzibie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym w dniu 8 kwietnia 2015 roku.

Czytaj więcej...Czytaj więcej...

Senator Stanisław Gorczyca reprezentował Polski Senat na międzyparlamentarnym spotkaniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego, które odbywało się w Brukseli w dniu 30 marca 2015 roku.

Tematem spotkania był "Harmonogram dojścia do innowacyjnej, niskoemisyjnej, efektywnie korzystającej z zasobów Europy – od 21 Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w Paryżu do roku 2050".

W 2015 roku w Paryżu podczas 21 Konferencji Narodów Zjednoczonych ma zostać podpisane nowe porozumienie klimatyczne, określające zasady globalnej walki ze zmianami klimatu po 2020 roku.

Celem Polski oraz Unii Europejskiej jest zobowiązanie wszystkich krajów świata do redukcji gazów cieplarnianych. Obecnie, jedynie wąska grupa krajów obejmujących około 12% światowych emisji jest zobowiązana do redukcji zgodnie z Protokołem z Kioto wypracowanym w 1997 roku.

Czytaj więcej...

Senatorzy Stanisław Gorczyca i Stanisław Hodorowicz reprezentowali senacką Komisję Środowiska podczas VII Sesji Zimowej Szkoły Leśnej zorganizowanej pod hasłem "Łowiectwo w zrównoważonej gospodarce leśnej".

Organizatorami wydarzenia były Instytut Badawczy Leśnictwa oraz Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.

VII Sesja Zimowej Szkoły Leśnej odbywała się przy Instytucie Badawczym Leśnictwa w dniach 17 – 19 marca 2015 roku.

Relacja, prezentacje, fotogaleria

Senator Stanisław Gorczyca, wiceprzewodniczący Komisji Środowiska uczestniczył w V Konferencji "Paliwa z odpadów - prawo - inwestycje - innowacje - rynek", która odbywała się w Iławie w dniach 24 - 26 marca 2015 roku.

Lawinowo rosnąca ilość odpadów i tendencja do lokowania ich na składowiskach jak również  coraz większa ilość składowisk  jest jednym z podstawowych problemów ochrony środowiska i działania  zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. W Polsce, wśród wielu różnych sposobów zmniejszenia masy odpadów,  wciąż nie w pełni wykorzystany  jest proces  wyodrębnienia i przygotowanie frakcji odpadów o odpowiedniej kaloryczności do spalania przemysłowego jako paliwo  energetyczne lub termicznego przekształcania odpadów w odpowiednich instalacjach.

Czytaj więcej...

Decyzją kapituły XII Edycji Konkursu "Samorządowiec - Spółdzielca" wyróżnienie za 2014 rok przyznano senatorowi Stanisławowi Gorczycy.

Konkurs "Samorządowiec - Spółdzielca" co roku organizowany jest przez Krajową  Radę Spółdzielczą. Senator Stanisław Gorczyca został wyróżniony w uznaniu zasług dotyczących współpracy z sektorem spółdzielczym.

Uroczyste wręczenie laureatom wyróżnień odbywało się w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie w dniu 24 marca 2015 roku.

Czytaj więcej...

W dniach 18 - 21 marca 2015 roku w Polsce gościła delegacja Wielkiego Churału Państwowego Mongolii na czele z jego przewodniczącym Zandaakhuu Enkhboldem.

Senator Stanisław Gorczyca, który jest przewodniczącym Polsko-Mongolskiej Grupy Parlamentarnej towarzyszył delegacji podczas spotkań w Sejmie i Senacie RP. Mongolscy parlamentarzyści odwiedzili także Malbork - zwiedzili Muzeum Zamkowe oraz Gdańsk - gdzie otwarto wystawę "Solidarni z Mongolią".

Przedstawiciele Wielkiego Churału odwiedzali wcześniej Polskę w latach: 1994, 1997, 1998, 2003, 2004 i 2013. Spotkania na poziomie parlamentu uzupełniają wizyty głów państwa, a także coraz lepsza współpraca biznesowa, którą pokazują organizowane coraz częściej dwustronne fora gospodarcze.

Wizyta w Gdańsku także wskazuje na zakres polsko-mongolskich kontaktów, na wspólnotę wartości - Mongolia jest liderem na mapie procesów demokratyzacyjnych w całej Azji Środkowej.

Spotkanie z Marszałkiem Senatu

Spotkanie z Marszałkiem Sejmu

Wystawa "Solidarni z Mongolią"

W dniach 18 i 19 marca 2015 roku odbyło się 72. posiedzenie Senatu RP.

relacja z 72. posiedzenia

W dniu 18 marca 2015 roku odbyło się 125. posiedzenie senackiej Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Porządek obrad

W dniu 18 marca 2015 roku odbyło się 118. posiedzenie senackiej Komisji Środowiska.

Senatorowie zapoznali się z wnioskami zawartymi w wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli dotyczącej "Ochrony drzew w procesach inwestycyjnych w miastach". Komisja zdecydowała o wniesieniu inicjatywy ustawodawczej wykonującej te wnioski.

Porządek obrad

PO w sieci