Wielkość tekstu:
multithumb multithumb multithumb multithumb multithumb multithumb multithumb multithumb multithumb multithumb
 • Jestem inicjatorem powołania Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 • Współpracuję z Warmińsko-Mazurskim Stowarzyszeniem Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie. Wspieram Dom dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie.
 • Współpracuję z samorządami z naszego regionu. Wspólne działania pozwalają na bardziej skuteczne przenoszenie i rozwiązywanie naszych lokalnych problemów na forum parlamentu i władz krajowych.
 • Współpracuję z przedsiębiorcami leśnymi i leśnikami z regionu. Spotykam się z nimi, aby rozmawiać o problemach i wspólnie wypracowywać wnioski, które będę mógł przenieść na forum Parlamentu.
 • Jako przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego, aktywnie uczestniczyłem w tworzeniu wspólnego programu gmin "okołokanałowych" na rzecz rozwoju turystyki: "Program rozwoju turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na lata 2004-2006 z perspektywą lat 2007-2013".
 • Wspieram inicjatywę powołania reprezentacyjnego chóru Unii Europejskiej "European Union Young Singers", który miałby siedzibę w Olsztynie. 
 • Wspierm starania o pozyskanie środków finansowych na zakup nowych samochodów strażackich dla Ochotniczych Straży Pożarnych w regionie.
 • Wspieram miejscowych przedsiębiorców w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej.
 • Spotykam się z przedstawicielami organizacji i przedsiębiorstw z regionu. Biorę udział w sesjach rad gminy, miasta i powiatu e regionie. Dzięki takim spotkaniom znam problemy, z jakimi borykają się lokalne instytucje, a zarazem pomagam im przenieść ich apele do władz RP. Moje oświadczenia senatorskie i zapytania do członków Rady Ministrów w dużej mierze są inicjowane przez takie spotkania.
 • Organizuję wycieczki uczniów szkół z Warmii i Mazur do Sejmu i Senatu.
 • Co roku przekazuję nagrody dla uczestników Konkursu Wiedzy o Senacie, organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Senatu RP w Braniewie.
 • Wspomagam inicjatywy podejmowane przez lokalne organizacje na rzecz dzieci i młodzieży. Między innymi współpracuję z ostródzkim Hufcem ZHP oraz Środowiskowym Hufcem Pracy. 
 • Co roku przekazuję na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy osobiste drobiazgi.
 • Współpracuję ze Związkiem Hodowców i Przyjaciół Wschodniopruskiego Konia Pochodzenia Trakeńskiego w Polsce. Zabiegałem - z sukcesem - o utworzenie Księgi Hodowlanej Koni Rasy Trakeńskiej.
 • Wspieram Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Polskich Dzieci Wojny.
 • Wspieram ostródzkie Koło Polskiego Związku Niewidomych.
 • Spotykam się ze słuchaczami uniwersytetów trzeciego wieku. Podczas wykładów na UTW przybliżam pracę Senatu i senatorów.

Senacki Okręg Wyborczy 85

Powiaty: działdowski, iławski, nowomiejski, ostródzki

multithumb